• footer_bg-(8)

ปลอกหุ้ม

  • Sleeve for Die Casting Machine

    ปลอกสำหรับเครื่องหล่อตาย

    แขนเสื้อเป็นส่วนหลักของตำแหน่งการฉีดของเครื่องหล่อแบบห้องเย็น เป็นชิ้นส่วนทางกลที่ทำจากโลหะพิเศษ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการผลิตที่อุณหภูมิสูง ความดันสูงและความแข็งแรงสูง มีความต้องการวัสดุในการผลิตสูงและต้องการการอบชุบด้วยความร้อน

    กระบวนการผลิตต้องการการหล่อลื่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการผลิตและยืดอายุการใช้งาน เป็นวัสดุสิ้นเปลืองและจำเป็นต้องเปลี่ยนโดยเร็วที่สุดในกรณีที่เกิดความเสียหาย เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิต