• footer_bg-(8)

เครื่องตัดแต่งไฮดรอลิก

  • Shot beads dispenser for cold chamber die casting machine

    เครื่องจ่ายเม็ดบีดสำหรับเครื่องหล่อห้องเย็น

    เครื่องจ่ายเม็ดบีดส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์หล่อลื่นที่ใช้หล่อลื่นหัวลูกสูบและปลอกสูบ ซึ่งสามารถหล่อลื่นชิ้นส่วนเชิงกลของกิจกรรมในเชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

     

    อุปกรณ์นี้ต้องการอนุภาคหล่อลื่นพิเศษซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหาอนุภาคการหล่อลื่นคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตของคุณ