• footer_bg-(8)

เตาตวงแมกนีเซียมไฟฟ้า M Series

  • Electrical Magnesium Dosing Furnace M Series

    เตาตวงแมกนีเซียมไฟฟ้า M Series

    ลักษณะเฉพาะ

    1) คอนกรีตที่ทำจากแผ่นเหล็กคอมโพสิตพิเศษไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อของเหลวแมกนีเซียม มีโครงสร้างป้องกันการกัดกร่อนภายใน และมีอายุการใช้งานยาวนาน

    2) การใช้ท่อกระจายความร้อนหรือวิธีการให้ความร้อนแบบอื่นๆ สามารถเปลี่ยนฮีตเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว