• footer_bg-(8)

สายพาน

  • Conveyor belt for die casting machine

    สายพานลำเลียงสำหรับเครื่องหล่อตาย

    สายพานลำเลียงของเครื่องหล่อตายส่วนใหญ่ใช้สำหรับการแยกและการขนส่งการหล่อด้วยแรงดันปานกลางในกระบวนการผลิตของเครื่องหล่อตายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการหล่อแบบตายตัว

     

    ผ่านอุปกรณ์แยกผลิตภัณฑ์สามารถแยกออกจากของเสียซึ่งเอื้อต่ออัตราการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์และการกู้คืนของเสียได้ดีกว่า การออกแบบสายพานลำเลียงมีความชาญฉลาดมาก สามารถปรับความเร็วและมุมได้อย่างยืดหยุ่นตามการผลิตแบบหล่อเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ